Vi hadde ikkje klart oss utan våre kjære sponsorar;